9 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав


2021/03/04  840   0


Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 2 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.

Одоогоор ажиллагаанд 9 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment


Статистик, сургалт мэдээлэл