“Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах нь: Асуудал ба шийдэл” сэдэвт илтгэлийн уралдааны шилдэг бүтээлүүд


2016/12/06  4095   0


Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын иргэн Ц.Чойжамцын “Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг идэвхижүүлэх арга зам” илтгэл Зарим арга.pdf

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл судалгааны төвийн ахлах ажилтан, цагдаагийн хошууч Э.Болор-Эрдэнийн “Авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх үндэс нь олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл ажиллагаа бөгөөд түүнийг Авлигатай тэмцэх газарт нэвтрүүлэх нь” илтгэл Anti-corruption.pdf

“Отгонтэнгэр” их сургуулийн дадлагажигч багш Б.Мөнхзаяагийн "“Авлигаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах нь“ илтгэл ЭРДЭМ-ШИНЖИЛГЭЭ.pdfWrite comment