“Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах нь: Асуудал ба шийдэл” сэдэвт илтгэлийн уралдааны шилдэг бүтээлүүд


2016/12/06  4346   0


Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын иргэн Ц.Чойжамцын “Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг идэвхижүүлэх арга зам” илтгэл Зарим арга.pdf

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл судалгааны төвийн ахлах ажилтан, цагдаагийн хошууч Э.Болор-Эрдэнийн “Авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх үндэс нь олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл ажиллагаа бөгөөд түүнийг Авлигатай тэмцэх газарт нэвтрүүлэх нь” илтгэл Anti-corruption.pdf

“Отгонтэнгэр” их сургуулийн дадлагажигч багш Б.Мөнхзаяагийн "“Авлигаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах нь“ илтгэл ЭРДЭМ-ШИНЖИЛГЭЭ.pdfСэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх