Соён гэгээрүүлэх өдөрлөг, уулзалтыг Төв аймагт зохион байгуулав


2019/11/02  436   0


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгүүд аравдугаар сарын 16-наас эхлэн орон нутагт ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Төв аймагт ажиллаж, олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эрх зүйн ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, гомдол хүлээн авах, санал, хүсэлтийг сонсохоор “Авлигатай тэмцэх газар танай аймагт” соён гэгээрүүлэх өдөрлөг, “Шударга ёс олон нийтийн хяналт” сэдэвт өдөрлөг, уулзалтыг зохион байгуулав.

Ажлын хэсэг иргэдэд АТГ-ын үйл ажиллагааны талаар иргэдэд дэлгэрэнгүй танилцуулж, иргэд төрийн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй танилцаж, хяналт тавих боломж, үүрэг,  оролцооны ач холбогдлын талаар яриа таниулга хийн, арга зүйн зөвлөгөө өгч, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, байгууллага, албан тушаалтны хүнд суртлын талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах “110” дугаарын утсаа сурталчилж, иргэдийн дунд асуулт хариултын АХА тэмцээн зохион байгуулжээ.

Мөн ажлын хэсэг уулзалт, өдөрлөгт оролцсон иргэдийн сонирхсон асуултад хариулж, санал хүсэлтийг сонсон, гомдол мэдээлэл хүлээн авав.  Иргэд авлигатай тэмцэх ажлыг үр дүнтэй болгох чиглэлээр санал сэтгэгдлээ илэрхийлсэн байна.

Түүнчлэн төрийн албан хаагчдыг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах эрх бүхий албан тушаалтнуудыг чадавхжуулах сургалт, семинар зохион байгуулж,  2018, 2019 онд Авлигатай тэмцэх газраас тухайн аймагт хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт, биелэлттэй танилцаж, хяналт шалгалтын ажиллагаа явуулж байна.


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх