Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай


2018/11/22  697   0


Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журмыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

Write comment