“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа


2017/03/23  3568   0


Авлигатай тэмцэх газрын даргын “Яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллах удирдамж”-ийн дагуу Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга Г.Арсланхуягаар ахлуулсан ажлын хэсэг Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт ажлаа эхлүүллээ.

Ажлын хэсэг тус дүүргийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга болон дүүргийн нийт албан хаагчидтай уулзаж ажлын зорилго, чиглэлээ танилцуулаж "Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан байна. 

Авлигатай тэмцэх газраас төр, захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа, тушаал шийдвэр, дүрэм журмыг хянан үзэж, иргэд, аж ахуй нэгжээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт, төсөв худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавьж, зөвлөмж өгч ажиллах юм. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх