"Авлигын эсрэг сургалт"-д төрийн шинэ албан хаагчид оролцов. 2018.01.31.


2018/01/31  2776   0


Авлигатай тэмцэх газрын "Олон нийтийн төв"-д 2018 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр болсон "Авлигын эсрэг сургалт"-д төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчид оролцов. Write comment