АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН: Салбар хуралдаан-1


2017/01/11  2873   0


(2017.01.11, Их танхим)

Даргалагч:УИХ-ын гишүүн, Аюулгүй байдал,  гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга,
Авлигын эсрэг парламентын бүлгийн дарга Ж.Энхбаяр
Сэдэв:Авлигатай тэмцэх эрх зүйн орчин,  шүүх эрх мэдлийн болон
хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа 
10:30-12:30Салбар хуралдаан
Сэдэв 1Авлигаас ангид нийтийн албыг  бэхжүүлэх нь
Илтгэгч: УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатар
Сэдэв 2Шүгэл үлээгчийн асуудал
Илтгэгч: Эдийн засагч, нийтлэлч  Д.Жаргалсайхан
Сэдэв 3Олон улсын сайн туршлага, санаачилга
Илтгэгч: Shervin Majlessi,  Senior Legal Advisor with StAR
Сэдэв 4Шүүх эрх мэдлийн болон хууль  сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа:
Эрх зүйн харилцан туслалцаа, хөрөнгө буцаах асуудал
Илтгэгч: УЕП-ын орлогч, Төрийн  хууль цаазын шадар зөвлөх Г.Эрдэнэбат
14:00-15:00Салбар хуралдаан
Сэдэв 5Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэхэд анхаарах зарим асуудал
Илтгэгч: ХЗДХЯ-ны Гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаны дарга Л.Нямгэрэл
Сэдэв 6Улс төрийн намын санхүүжилт:  Олон улсын туршлага ба Монгол дахь тулгамдсан асуудал
Илтгэгч: СЭЗИС-ийн багш, доктор  Б.Эрдэнэдалай
15:00-15:30Хэлэлцүүлэг

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх