АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН: Салбар хуралдаан-2


2017/01/11  2781   0


(2017.01.11, Их Эзэн Чингис хаан танхим)

Даргалагч:Монгол Улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүх
Сэдэв:Төрийн байгууллагын ил тод, шударга, хариуцлагатай байдал
10:30-12:30Салбар хуралдаан
Сэдэв 1Төрийн албаны томилгооны асуудал
Илтгэгч: ТАЗ-ийн орон тооны зөвлөлийн гишүүн С.Цэдэндамба
Сэдэв 2Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь 
Илтгэгч: ТӨБЗГ-ын Мэдээлэл технологийн албаны дарга Н.Цэрэнсамбуу
Сэдэв 3Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх нь
Илтгэгч: ХХМТГ-ын Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн дарга Л.Билэгдэмбэрэл
14:00-15:00Салбар хуралдаан
Сэдэв 4Олон улсын сайн туршлага, санаачилга
Илтгэгч: Ms. Ju, Kyunghee / Senior Deputy Director, Anti-Solicitation Institution Division, Anti-Corruption & Civil Rights Commission of Korea
Сэдэв 5Төрийн албан хаагчдын шударга байдал ба авлигад өртөх эрсдэл 
Илтгэгч: ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн Социологи, нийгмийн сэтгэл зүйн салбарын эрхлэгч, Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Ph.D. Ц.Цэцэнбилэг
15:00-15:30Хэлэлцүүлэг

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх