АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН: Салбар хуралдаан-3


2017/01/11  2849   0


(2017.01.11, Жанжин Д.Сүхбаатар танхим)

Даргалагч:УИХ-ын гишүүн, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга Ж.Ганбаатар
Сэдэв:Хувийн хэвшил дэх авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудал
10:30-12:30Салбар хуралдаан
Сэдэв 1Бизнесийн ёс зүй
Илтгэгч: ШУА-ын Философийн хүрээлэн Ё.Ундрал
Сэдэв 2Хувийн хэвшил дэхь авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор судалгаа, үнэлгээ хийх олон улсын туршлагаас
Илтгэгч: Christine Hudetz, Chair of BCM Business Ethics Working Group
Сэдэв 3Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих нь
Илтгэгч: ШӨХТГ-ын Өрсөлдөөний бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Ч.Цоодол
14:00-15:00Салбар хуралдаан
Сэдэв 4Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх асуудал
Илтгэгч: МҮХАҮТ-ын дарга М.Оюунчимэг
Сэдэв 5Олон улсын сайн туршлага
Илтгэгч: Roel Janssens, Economic Adviser, OSCE
15:00-15:30Салбар хуралдааны хэлэлцүүлэг

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх