АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН: Салбар хуралдаан-4


2017/01/11  1896   0


(2017.01.11, В танхим)

Даргалагч:УИХ-ын гишүүн, Өргөдлийн байнгын хорооны дарга Д.Сарангэрэл
Сэдэв:Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийт, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоо
10:30-12:30Салбар хуралдаан
Сэдэв 1Авлигын тухай шинжлэх ухааны танин мэдэхүй ба иргэний боловсрол
Илтгэгч: Монгол Улсын Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн, академич, доктор, профессор, хуульч С.Нарангэрэл
Сэдэв 2Эрх мэдэл, их мөнгийг хянах нь: Авлигатай тэмцэхэд хараат бус хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг
Илтгэгч: Глоб Интернейшнл ТББ-ын тэргүүн Х.Наранжаргал
Сэдэв 3Иргэний нийгмийн байгууллагуудын санаачилгыг нэмэгдүүлэх нь
Илтгэгч: Ардчиллын боловсрол төв ТББ-ын тэргүүн Г.Ундрал 
14:00-15:00Салбар хуралдаан
Сэдэв 4Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй, өнөөгийн хөгжил
Илтгэгч: Энх-Орчлон дээд сургуулийн захирал, сэтгүүл зүйн доктор Ч.Базар
Сэдэв 5Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо, хяналтыг бий болгох нь
Илтгэгч: Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн дарга Л.Төр-Од
Сэдэв 6Олон нийтийн оролцоо, хяналтыг бий болгох талаарх олон улсын туршлага
Илтгэгч: Өмгөөллийн Юник Легал Партнерс ХХН-ийн захирал Р.Очирбал
15:00-15:30Салбар хуралдааны хэлэлцүүлэг

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх