"Дээд түвшний авлига хяналтгүй болох уу" цахим мэдээлэл


2021/01/05  422   0


АТГ-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлөөс 2021 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр "Дээд түвшний авлига хяналтгүй болох уу" сэдвээр цахим мэдээлэл хийв. 

ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх