Дорнод аймгийн төрийн албан хаагчдад авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт хийв


2016/11/22  2998   0


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Дорнод аймаг дахь эрх бүхий албан тушаалтнууд болон мэдүүлэг гаргагч нийтийн албан тушаалтнуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, мөн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах, ийнхүү мэдүүлэхэд нийтлэг гардаг зөрчил дутагдал, түүнийг давтан гаргахгүй байх талаар мэдээлэл хийж, сургалт зохион байгуулав.

Сургалтыг Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Д.Цэнд-Аюуш, Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн ажилтан, комиссар Д.Одонтуяа нар хийсэн байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх