Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн тоо 3.6 дахин өссөн


2018/09/17  2174   0


АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтэст иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлж байгаа гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн тоо сүүлийн 2 жилийнхтэй харьцуулахад 3.6 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Write comment