Хариуцлага тооцогдсон байдал /2013-2015 он, 2016 оны I улирал/


2016/03/15  3984   0
Хариуцлага тооцуулсан байдал
2013 онд /тоогоор/
2014 онд /тоогоор/
2015 онд /тоогоор/
2016 оны I улирал
1
ИТХ-ын Ажлын албаны дэргэдэх ёс зүйн хорооны хурлаар “Анхааруулга”
14
-
129
-
2
АЭХ-ийн 13.8.1-т заасны дагуу “Сануулах”
33
235
136
8
3
АЭХ-ийн 13.8.2-т заасны дагуу “Цалингийн хэмжээг бууруулах”
11
20
20
-
4
АЭХ-ийн 13.8.3-т заасны дагуу “Албан тушаал бууруулах”
5
-
-
-
5
АЭХ-ийн 13.8.4-т заасны дагуу “Ажлаас халах”
1
3
-
1
6
Хариуцлага тооцогдсон эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ-аас чөлөөлсөн/
3
2
-
-
 
Нийт
67
260
285
9


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх