Хэвлэлийн хурлын мэдээллүүд


2019/06/03  1376   0


2018,01.09-ний хэвлэлийн хурал.pptx

2018,02.07-ны хэвлэлийн хурал.pptx

2018,03.06-ны хэвлэлийн хурлын прэ.pptx

2018.04.02-ны хэвлэлийн хурал.pptx

2018.04.16 хэвлэлийн хурал.pptx

2018.05.02-ны хэвлэлийн хурал.pptx

2018.05.24-ны хэвлэлийн хурал.pptx

2018.05.29-ны хэвлэлийн хурлын мэдээ.docx

2018.12.28 Хонгилын түлхүүр Х.Энхжаргалд байна..PNG

хэвлэлийн хурал 2018.06.27.pptx

Хэвлэлийн хурал 2018.09.19.pptx

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх