Литва улс авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны хүрээнд найман шүүгчийг баривчлав


2019/02/28  184   0


Литва улсад нийт 26 хүнийг авлигын хэргээр баривчилсны дотор тус улсын 8 шилдэг шүүгч байв. Ерөнхий прокурорын зүгээс тэдгээр шүүгчдийн өмнө нь гаргаж байсан шийдвэрүүдийг хянахаа илэрхийлсэн байна.

Найман шүүгчийн хувьд тус улсын дээд шүүх, давж заалдах шүүхэд ажилладгаас гадна тэдэнтэй холбоотой гэх 5 хуульчийг ч баривчилжээ.

Авлигатай тэмцэх агентлагийн дарга Зидрунас Барткусийн мэдэгдсэнээр шүүгчид нь захиргааны, иргэний, эрүүгийн хэргийн шийдвэрүүдэд 1,000-100,000 еврог хахуульд авсан нотлох баримтууд байгаа ба прокурорт хахууль өгч нөлөөлсөн тохиолдол ч бий гэжээ.

Евробарометрийн 2017 оны судалгаагаар Литвачуудын 93 хувь нь авлига улсын хэмжээнд өргөн тархсан гэж хариулсан нь Европын холбоонд тавд бичигдэх өндөр үзүүлэлт юм.

            Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх