Микронез Улсын төрийн албан хаагчид авлигын хэргээр хариуцлага тооцлоо


2019/04/09  895   0


Микронези Улсын төрийн нэг албан хаагч төрийн худалдан авах ажиллагааны гэрээ байгуулах явцдаа АНУ-ын Хавай мужийн аж ахуйн нэгжээс хахууль авч, мөнгө угаасан хэрэгт шалгагдаж, гэм буруугаа өөрөө хүлээсэн байна.

Тодруулбал, Мастер Халберт гэгч тэр бээр Микронез Улсын иргэний нисэхийн салбарын нисэх онгоцны буудлын удирдах албан тушаалтан байсан юм байна. Тэрээр Хавай мужийн нэгэн компаниас хахууль авч, 8 сая ам.долларын гэрээ хийх боломж олгосон асуудлыг өөрөө хүлээн зөвшөөрчээ. Гэрээний хүрээнд нисэх онгоцны уг буудлын орчинг сайжруулах үүрэгтэй хүмүүс гомдол мэдүүлжээ.

АНУ-ын Төрийн прокурорын мэдээлснээр, энэ явдал нь Гадаад улсын төрийн албан тушаалтныг хахуульдах явдлын эсрэг хуулийг 2006-2016 оны хооронд зөрчсөн байна.

АНУ-ын Хууль зүйн департамент энэ хэргийг Тээврийн департаментын ерөнхий хянан шалгагчтай хамтран шалгаж тогтоожээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх