Мөрдөн байцаалтын шатанд битүүмжлэн хамгаалсан хөрөнгө 9.2 дахин өссөн


2018/10/22  1853   0


Мөрдөн байцаалтын шатанд битүүмжлэн хамгаалсан хөрөнгө 9.2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

2017 онд мөрдөн байцаалтын шатанд 3.4 тэрбум төгрөгийн хохирлыг барагдуулж, шүүхийн шийдвэрээр 7.7 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн. Нийт 11.1 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн байна.

Write comment