ОХУ-д 2018 онд авлигын гэмт хэргээр битүүмжилсэн хөрөнгийн хэмжээ 1,5 дахин өсчээ


2019/03/04  134   0


ОХУ-ын Мөрдөн шалгах хороо өнгөрсөн жил авлигын хэрэгт холбогдсон этгээдүүдээс 15 тэрбум рубль хураан авсан гэж тус хорооны дарга Александр Бастрыкин 2018 оны тайлангийн хурал дээр хэлсэн байна.

Авлигын гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэснээр улсын төсөвт 3,5 гаруй тэрбум рублийг нэмж тусгажээ. Холбогдогч этгээдүүдийн 15 тэрбум рубльтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг битүүмжилсэн байна.

Тухайлбал, авлигын гэмт хэргээс учирсан хохирлын нөхөн төлбөрт 2 тэрбум рубль, мөн 8,5 тэрбум рубльтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг битүүмжилсэн байна.

Тус хорооны мэдээлснээр, 2018 онд авлигын гэмт хэргээр нийт 17,5 мянган эрүүгийн хэрэг нээснээс 8,4 мянган хэрэг нь хахуулийн гэмт хэрэг байсан ба 8,6 мянган хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ.

Мөрдөн шалгах хороо ажлаа 2011 онд эхлүүлснээс хойш 70 мянган эрүүгийн хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн байна.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх