“САНХҮҮГИЙН МӨРДЛӨГ” СЭДЭВТ АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ


2020/10/26  102   0


НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон Дэлхийн банкны хамтарсан түншлэл болох “Хулгайлагдсан хөрөнгө буцаах санаачилга (StAR)”, Авлигатай тэмцэх газар хамтран “Санхүүгийн мөрдлөг” сэдэвт ахисан түвшний сургалтыг цахим хэлбэрээр 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 22-ны өдрүүдэд АТГ-ын Олон нийтийн төвд зохион байгуулав.

            Сургалтад АТГ, ЦЕГ-ын Эрүүгийн цагдаагийн албаны алба хаагчид болон Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, Хан-Уул дүүргүүдийн прокурорын газрын хяналтын прокурорууд хамрагдлаа. Сургалтыг Хулгайлагдсан хөрөнгө буцаах санаачилга”-ын зөвлөх Найжел Марк Бартлетт, Жонаттан Пол Бентон нар удирдав.

            Сургалтаар санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, хуулийн этгээдийн санхүүгийн дансны үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, санхүүгийн гэмт хэрэг болон хууль бус хөрөнгийг хураах үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нээлттэй эх сурвалжаас мэдээлэл эрж олох, шалгах, цуглуулах болон эрх зүйн харилцан туслалцааны талаар сургалт хийж, туршлага солилцов.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх