"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ


2021/06/22  1737   1


"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №1

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №2

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №3

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №4

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №5

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №6

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №7

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №8

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №9

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №10

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №11

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №12

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №13

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №14

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №16

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №17

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №18

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №19

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №20

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №21

Write comment


Зочин    66.181.160.48

Answer 2020 оны 11 сарын 28
Хуулийн сургуулийн оюутан байна аа, Шударга ёс сэтгүүлд өөрийн бичсэн илтгэл, эрдэм шинжилгээний бүтээлээ нийтлүүлж болох уу?