Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг 21 нэгжээр өссөн


2018/10/08  1777   0


Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг 2017 онд өмнөх оноос 21 нэгжээр өссөн байна. 

Write comment