Судалгаа


2016/02/04  3996   1


Үзүүлэлт

2011 оны ХАСХОМ
2012 оны ХАСХОМ
2013 оны ХАСХОМ
2014 оны ХАСХОМ
2015 оны ХАСХОМ

Тайлбар

Бүртгүүлбэл зохих мэдүүлэг гаргагчийн тоо

45858

47142

51584

38423

39853

 

Бүртгүүлсэн нийт мэдүүлэг гаргагчийн тоо

45762

47127

51579

38422

39850

 

 
Үүнээс
Хугацаандаа мэдүүлсэн

45755

47105

51573

51573

39848

 

Хугацаа хожимдуулж мэдүүлсэн

7

22

6

6

2

 

Огт бүртгүүлээгүй мэдүүлэг гаргагчийн тоо

96

15

5

1

3

 

 
Үүнээс
ИТХ-ын  төлөөлөгч

83

16

 

1

 

1

3

 

Бусад

20

21

10

10

2

 

Бүрдүүлэлтийн хувь

99.79

99.97

99.99

99.99

99.9

 

Write comment


Зочин    203.253.86.212

Answer 2017 оны 05 сарын 11
Сайн байна уу ХАСХОМ Бүртгүүлбэл зохих мэдүүлэг гаргагчийн тоо яагаад ингэж хэдэн мянгаар, 2012 оноос 2014онд бүр 10 мянгаар ингэж эрс хэлбэлзсэн талаар мэдээлэл өгөхийг хүсч байна