Цалингаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын 2016 оны 11 дугаар сарын гүйлгээ


2016/12/06  5290   0


Дэлхийн банкны буцалтгүй тусламжаар Авлигатай тэмцэх газар хэрэгжиж байгаа 

“ Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, хяналт шалгалтыг бэхжүүлэх” төсөл

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дүгээр хавсралт

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Авлигатай тэмцэх газар

Төсвийн захирагчийн нэр: Тамгын хэлтсийн дарга

2016 оны 11 дугаар сар

/төгрөгөөр/

Огноо
Харилцагч байгууллага
Орлого
Зарлага
Гүйлгээний утга
2016.11.10
Ай Ти Зон ХХК

25,917,115.00
Гэрээний урьдчилгааАй Ти Зон ХХК-тай хийсэн гэрээ

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх