Цалингаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын 2016 оны 11 дугаар сарын гүйлгээ


2016/12/06  5375   0


Дэлхийн банкны буцалтгүй тусламжаар Авлигатай тэмцэх газар хэрэгжиж байгаа 

“ Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, хяналт шалгалтыг бэхжүүлэх” төсөл

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дүгээр хавсралт

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Авлигатай тэмцэх газар

Төсвийн захирагчийн нэр: Тамгын хэлтсийн дарга

2016 оны 11 дугаар сар

/төгрөгөөр/

Огноо
Харилцагч байгууллага
Орлого
Зарлага
Гүйлгээний утга
2016.11.10
Ай Ти Зон ХХК

25,917,115.00
Гэрээний урьдчилгааАй Ти Зон ХХК-тай хийсэн гэрээ

Write comment