ЦАЛИНГААС БУСАД 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ГҮЙЛГЭЭ


2017/04/11  4775   0


Дэлхийн банкнаас байгууллагын чадавхийг хөгжүүлэх сангийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа
Авлигаас урьчдилан сэргийлэх ажиллагаа, хяналт шалгалтыг бэхжүүлэх төсөл

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дүгээр хавсралт

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Авлигатай тэмцэх газар

Төсвийн захирагчийн нэр: Тамгын хэлтсийн дарга

2017 оны 3 дугаар сар
/төгрөг/

Огноо
Харилцагч байгууллага
Орлого
Зарлага
Мөнгөн нэгж
Гүйлгээний утга
2017.03.10
Үндэсний аудитын газар 
7,362,000
төгрөг
Төслийн аудитын ажлын хөлс /2016 оны/

Үндэсний аудитын газар

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх