ЦАЛИНГААС БУСАД 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ГҮЙЛГЭЭ


2017/04/11  4861   0


Дэлхийн банкнаас байгууллагын чадавхийг хөгжүүлэх сангийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа
Авлигаас урьчдилан сэргийлэх ажиллагаа, хяналт шалгалтыг бэхжүүлэх төсөл

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дүгээр хавсралт

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Авлигатай тэмцэх газар

Төсвийн захирагчийн нэр: Тамгын хэлтсийн дарга

2017 оны 3 дугаар сар
/төгрөг/

Огноо
Харилцагч байгууллага
Орлого
Зарлага
Мөнгөн нэгж
Гүйлгээний утга
2017.03.10
Үндэсний аудитын газар 
7,362,000
төгрөг
Төслийн аудитын ажлын хөлс /2016 оны/

Үндэсний аудитын газар

Write comment