Зөвхөн СЕХ-нд гаргаж өгдөг байсан бол хүн бүрт нээлттэй болгож нэг шат ахисан шийдэл


2020/04/14  1007   0


-Сонгуульд нэр дэвшигч  өмнө нь ХОМ-ээ СЕХ болон тойргийн хороодод гаргадаг байсан.  Энэ удаагийн шинэчлэл өмнөхөөс ямар ялгаатай юм бэ?

-Сонгуульд нэр дэвшигчийн ХОМ-ийн маягтыг УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор баталдаг. Энэ маягтыг өөрчлөөгүй. Өмнөх маягтын хүрээнд мэдүүлгээ гаргах юм. Өөрчлөгдсөн зүйл нь цаасан хэлбэрээр байхаа болиод цахим хэлбэрт шилжлээ гэсэн үг. Ингэхдээ өмнөхөө бодвол олон нийтэд илүү ил тод, нээлттэй болж байгаа юм. Өмнө нь зөвхөн СЕХ-нд гаргаж өгдөг байсан бол хүн бүрт нээлттэй болгож нэг шат ахисан шийдэл.  

Бас нэг ялгаа нь СЕХ болон тойргийн хороондоо мэдүүлэг гаргасан нэр дэвшигч сонгогдсон тохиолдолд АТГ ХОМ-ийг  ирүүлдэг байсан бол одоо нэр дэвшиж буй бүх хүнийхийг татан авч, олон нийтэд нээлттэй болгохоор болж байна.

АТГ-ын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэх

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх