УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН


“ХҮН БОЛОХ БАГААСАА” ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА

2019/12/08  0


Авлигатай тэмцэх газраас соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд зарласан “Шударга ёс: Хүн болох багаасаа” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа.

Дэлгэрэнгүй

Их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд “Түлхүүр” уралдаан зохион байгуулав

2019/12/06  0


Нийгмийн амьдралд оюутан залуусын бодит оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, дэмжиж хамтран ажиллах замаар шударга, бүтээлч иргэдийг төлөвшүүлэх зорилгоор "Түлхүүр" уралдааныг санаачлан их, дээд сургуулийн 3 дугаар курсын оюутнуудын дунд 2 үе шаттайгаар зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ийн сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан зохион байгуулав

2019/12/04  0


Хүүхдүүд шударга ёсны тухай өөрсдийн үзэл бодлыг зургаар дамжуулан илэрхийлэх, нийгэмд буй шударга бус байдлын эсрэг дуу хоолойгоо олон нийтэд хүргэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор зохион байгуулсан “Миний мэдэх шударга ёс” гар зургийн уралдааныг 2019 оны 10 дугаар сараас 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж, уралдаан түрүүлсэн хүүхдүүдийн шагналыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан “Авлигын эсрэг чуулган” арга хэмжээний үеэр гардуулан өгсөн.

Дэлгэрэнгүй

Шилдэг илтгэлийн уралдаан зохион байгуулав

2019/12/02  0


Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулан залуу эрдэмтэн, судлаач, багш, оюутан, иргэд, төрийн албан хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд шинэ технологи, шинэлэг санааг нэвтрүүлэх, авлигын эсрэг санаачилгыг өрнүүлэх зорилгоор “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх нь” илтгэлийн уралдааныг 2019 оны 11-12 дугаар сард зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй

“Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах нь: Асуудал ба шийдэл” сэдэвт илтгэлийн уралдааны шилдэг бүтээлүүд

2016/12/06  0


Дэлгэрэнгүй


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх