Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

A- A A+
Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав