110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

A- A A+
110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав