96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв

A- A A+
96.2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэв