"Хуулийн засаглал": Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт хуулийн хатуу хариуцлага тооцдог, ялын бодлогыг чангатгах цаг болсон

A- A A+