Ц.Чанцалдулам

A- A A+
Ц.Чанцалдулам
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр Ц.Чанцалдулам
Байгууллагын нэр Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль
Албан тушаал Сургуулийн захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дугаар заалтыг зөрчсөн
Зөрчлийн агуулга Хамаарал бүхий этгээд буюу өөрийн төрсөн дүүтэй холбоотой захиргааны шийдвэр гаргасан
Сахилгын шийтгэлийн төрөл  Сануулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо 22/04/2022
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар Б/19
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо 25/04/2022