С.Баттулга

A- A A+
С.Баттулга

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

С.Баттулга
Байгууллагын нэр Архангай аймгийн Жаргалант сумын Соёлын төв
Албан тушаал Дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн  8.2 дугаар зүйлийг зөрчсөн
Зөрчлийн агуулга Хамаарал бүхий этгээд буюу өөрийн төрсөн дүүг албан тушаалд томилсон 
Сахилгын шийтгэлийн төрөл цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо 12/05/2022
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар Б/08
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал  
АТГ-т ирүүлсэн огноо