С.Бат-Өлзий

A- A A+
С.Бат-Өлзий

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

С.Бат-Өлзий
Байгууллагын нэр Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сум 
Албан тушаал Засаг дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1,11, 23 дугаар зүйлийн 23.5 дугаар заарлтыг зөрчсөн
Зөрчлийн агуулга Үндэслэлгүйгээр албан тушаалаас чөлөөлсөн 
Сахилгын шийтгэлийн төрөл цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо 02/06/2020
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар Б/36
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал  
АТГ-т ирүүлсэн огноо