2022 оны эхний хагас жилд: Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийн талаар

A- A A+
2022 оны эхний хагас жилд: Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийн талаар

2021 оны эхний хагас жилд тус хэлтсээс мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж шүүхэд шилжүүлсэн хэргээс 44 эрүүгийн хэрэг анхан шатны шүүхээр шийдвэрлэгдэж байсан бол 2022 оны эхний хагас жилд 82 хэрэг шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдэж, шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хэрэг өмнөх оныхоос 46.3 хувиар өссөн байна.