Шинээр томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтнуудад цахим сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Шинээр томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтнуудад цахим сургалт зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгууллагад албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр шинээр томилогдсон Эрх бүхий албан тушаалтан (ЭБАТ) нарт зориулсан сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалт нь шинээр томилогдсон ЭБАТ-уудад зориулан 2022 онд зохион байгуулж буй гурав дахь удаагийн сургалт бөгөөд нийт 60 гаруй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан оролцлоо.

Сургалтаар “Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа, түүний онцлог”, “ЭБАТ-ын үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал”, “Авлига, авлигын шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөл” зэрэг сэдвээр Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс болон Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтнууд мэдээлэл өгч, сургалтын төгсгөлд ЭБАТ-уудаас тавьсан асуултад хариулж, арга зүйн заавар зөвлөмж өгөв.

Цаашид төрийн байгууллагын удирдлагууд ЭБАТ-ыг тогтвортой ажиллуулахад анхаарах шаардлагатай байна.