Авлигын эсрэг сургалтад 230 албан тушаалтныг хамруулав

A- A A+
Авлигын эсрэг сургалтад 230 албан тушаалтныг хамруулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2023 оны 1 дүгээр сарын 9-13-ны өдрүүдэд авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах хүрээнд “Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдөх “Цагаан жагсаалт”-д бүртгэх түр журам, Татварын маргаан таслах зөвлөл чиг үүрэг, Эрчим хүчний сайдад хүргүүлсэн “Зөвлөмж”-ийн хэрэгжилтийг нийт 26 ТӨХК-ийн тайлан, үр дүнг тооцох чиглэлээр ажиллав.

Өнгөрсөн долоо хоногт “Эрдэнэс таван толгой”, “Таван толгой түлш” ХК-иудын 110 удирдах албан тушаалтан, ШШГЕГ-ийн харьяа цагдан хорих 461 дүгээр ангийн 120 албан хаагч зэрэг нийт 230 хүнийг авлигын эсрэг сургалтад хамрууллаа. Түүнчлэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдах албан тушаалтны нэгдсэн зөвлөлгөөнд “Авлигын нөхцөл байдал, анхаарах асуудал” сэдвээр илтгэл, мэдээлэл хийв.