Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022

A- A A+
Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022

Монгол Улс дахь авлигын ерөнхий төлөвийг “Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022” судалгаанд оролцсон шинжээчдээр үнэлүүллээ. Авлигын түгээмэл байдлыг гаргахдаа салбар, хүрээгээр нь үнэлүүлж, авлигын түвшинд нөлөөлж буй шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлохыг зорьсон.

 

ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.