Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 12-р сургуулийн сурагчид, эцэг, эх асран хамгаалагч, багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийн 2020, 2022 оны харьцуулсан судалгаа

A- A A+
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 12-р сургуулийн сурагчид, эцэг, эх асран хамгаалагч, багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийн 2020, 2022 оны харьцуулсан судалгаа

Бангладеш Улсын эцэг, эхийн зөвлөлийн тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 12-р сургууль”-ийн сурагчдын шударга байдлыг үнэлэх судалгааг 2020 онд зохион байгуулж байсан билээ. Дээрх хөтөлбөрийг сурагчдад шударга ёсны боловсрол, үзэл хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2 жилийн хугацаанд уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлэхээр 2022 онд уг судалгааг дахин зохион байгууллаа.

 

ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.