Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөлөл-2021 он

A- A A+
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөлөл-2021 он

2017 он хүртэл улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийг нэг судалгааны хүрээнд судалж, нэгтгэсэн тайланг гаргаж байсан бол 2018 оноос  эхлэн тус хоёр хүрээг тусад буюу «Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа» болон «Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа»
хэмээн нь авч үзэж, тайланг гаргадаг болсон юм. 

 

ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.