Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх журам

A- A A+
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх журам

"Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх журам"-ыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.