ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

A- A A+
ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

АТГ-ын даргын 2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн А-31 тоот тушаалыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.