Хятад улс даяар эрүүл мэндийн салбар дахь авлигатай тэмцэх ажлыг эхлүүлж байна

A- A A+
Хятад улс даяар эрүүл мэндийн салбар дахь авлигатай тэмцэх ажлыг эхлүүлж байна

Хятадын эрх баригчид эрүүл мэндийн салбарт үнэнч, шударга уур амьсгалыг бүрдүүлэхийн тулд орон даяар тус салбарт авлигын эсрэг кампанит ажил эхлүүлэв.

Үндэсний эрүүл мэндийн хороо болон бусад есөн байгууллага хамтран долоодугаар сард санаачилсан, бүтэн жилийн турш үргэлжилж байгаа кампанит ажил нь эрх мэдлээ ашиглан түрээсийн мөнгө авах, хахууль авах зэрэг томоохон алдаа дутагдлыг арилгах зорилготой юм гэж ЭХЭМҮТ мэдэгдэв.

Уг аян нь захиргаа, эмнэлгийн нийгэмлэг, холбоод, эмнэлгийн үйлдвэр, эмнэлгийн даатгалын сангууд зэрэг эрүүл мэндийн бүхий л салбарыг хамарч байна.

Авлигатай тэмцэх уг аянд эрүүл мэндийн салбарын голлох албан тушаалд ажиллаж байгаа холбогдох дүрэм, хууль тогтоомж зөрчсөн албан тушаалтнуудад анхаарал хандуулан ажиллана гэж Үндэсний эрүүл мэндийн хорооноос мэдээллээ.

Эх сурвалж: https://english.news.cn/20230815/1037cd7838ac4f6f9956a7c2036831ff/c.html