Иргэн, хуулийн этгээдээс 52 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

A- A A+
Иргэн, хуулийн этгээдээс 52 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2023 оны 8 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 52 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 84.6 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй бөгөөд тендер, банк санхүүгийн үйл ажиллагаатай гомдол давамгайлж байв. Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 234 дуудлага хүлээн авчээ.