Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

A- A A+
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ