Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ 2010 /English/

A- A A+
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ 2010 /English/

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2010 оны судалгааны тайлангийн Англи хэл дээрх хувийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!