Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр барилгын салбарт ажиллах удирдамж

A- A A+
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр барилгын салбарт ажиллах удирдамж

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр барилгын салбарт ажиллах удирдамж